Καλως ήρθατε στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Λάρισας

Χαιρετισμός Προέδρου Διοικητικού Πρωτοδικείου Λάρισας

Η υλοποίηση της εγκατάστασης συστήματος πληροφορικής στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Λάρισας είναι πραγματικότητα. Μέσα από τις σελίδες του μπορεί οποιοσδήποτε, νομικός ή ενδιαφερόμενος πολίτης, να πληροφορείται για τις αρμοδιότητες του Δικαστηρίου, τη λειτουργία των υπηρεσιών κάθε Γραμματείας, την πορεία της υπόθεσής του από την κατάθεση του δικογράφου μέχρι την έκδοση της απόφασης, νομολογία κατ’ αντικείμενο, καθώς και διάφορες ανακοινώσεις.

Στη σύγχρονη κοινωνία, η πληροφορική και οι νέες τεχνολογίες επικοινωνίας επηρεάζουν ουσιαστικά τον τρόπο εργασίας του ανθρώπου. Η πρόσβαση στη νομική πληροφορία εμπλουτίζει την έρευνα και τη διανοητική εργασία των νομικών με την αξιοποίηση των δεδομένων. Το τελευταίο, βεβαίως, δεν σημαίνει ότι οι νέες τεχνολογίες είναι σε θέση να υποκαταστήσουν ή να παραγκωνίσουν, ως προς το τελικό αποτέλεσμα, τη σκέψη και την κρίση, ιδιαίτερα του δικαστή, αλλά μόνο να την δυναμώσουν.

Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους ήδη υπηρετούντες πρόεδρο και δικαστές καθώς και τους δικαστικούς υπαλλήλους του Δικαστηρίου που εργάσθηκαν για την πραγματοποίηση του σημαντικού αυτού έργου.

Λάρισα
Οκτώβριος 2008
Η Προϊσταμένη του Διοικητικού Πρωτοδικείου Λάρισας
Χαρίκλεια Κέκη
Πρόεδρος Πρωτοδικών Δ.Δ.

Υπηρεσίες για τον πολίτη

Εκθέματα

Ηλεκτρονική αίτηση για έκδοση πιστοποιητικού

Παρακολούθηση προσωπικής υπόθεσης